Interkerkelijk Mannenkoor Tholen

Inlogformulier

Welkom op de website van het
Interkerkelijk mannenkoor Tholen
=======================================
Op ons Kerstconcert  van 24 december j.l.,
was er een collecte voor de stichting For a Change.
Deze heeft het mooie bedrag van 1225 euro opgebracht.
Dit bedrag wordt gebruikt voor armoede bestrijding en onderwijs in Malawi.
De projecten worden gecoördineerd door oud Tholenaar Annemarie Simango-Kot.
=======================================