Interkerkelijk Mannenkoor Tholen

Het begon allemaal met een oproep in diverse kerkbodes in september 2012 alsmede een mondelinge oproep van onze huidige dirigent Mark Westdorp tijdens een interkerkelijk mannenontbijt.
Mark deed een oproep aan mannen die graag zingen met als doel in het voorjaar van 2013 een zangavond te organiseren.
Het was de bedoeling voor deze zangavond een eenmalig project-koor te vormen dat die avond een aantal liederen meerstemmig zou uitvoeren.
Ongeveer 20 mannen meldden zich en zo zijn we gestart.
Op zaterdag 20 april 2013 organiseerden we onze zangavond in de koorkerk van de grote kerk van Tholen.

Over enthousiasme en belangstelling hadden we niet te klagen.
We keken naar de mogelijkheid om met het mannenkoor verder te gaan.
Enkele leden stopten er mee maar nieuwe leden konden we verwelkomen.
Ondertussen werkten we mee aan een oranje concert op 30 april 2013,
een kerstzangavond en een CD opname, alles in de Grote kerk van Tholen .
En ziedaar! de basis was gelegd. Na de verkiezing van een bestuur werden de zaken verder aangepakt om te komen tot een volwaardig mannenkoor.
Het koor telt momenteel 52 leden.
Via deze site willen wij u kennis laten maken met het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen.