Interkerkelijk Mannenkoor Tholen

Het koor wordt ondersteund door de volgende jaarsponsoren met logo: